Kreativa skrivövningar

Vad hittar du på den här sidan?

Fyra olika, mindre övningar som kan användas tillsammans eller var och en för sig för att sätta igång kreativiteten. Till varje övning finns en PDF som kan skrivas ut på A4. Vid mina författarbesök använder jag bland annat liknande övningar, som en del i en större workshop, där eleverna skriver sina egna noveller.

Innan du kör igång kanske du/ni vill få lite inspiration hur en spännande berättelse skapas? Se isåfall mina 5 tips för det nedan!

1 A. Kombinationsövning

Genom att kombinera två slumpmässigt valda saker tvingar vi vår hjärna att tänka i nya banor. Att skriva en berättelse om ett tivoli sätter igång tankar, men om du ska skriva något som både handlar om ett tivoli OCH en robothund – då tar berättelsen genast en ny vändning.

Metodik: Denna övning gör jag genom att låta WS-deltagarna (Workshop-deltagarna) dra två kort som ska kombineras i berättelsen. Ett kort för PLATS och ett kort för SAK/FIGUR. Detta kan användas i vilket skrivprojekt som helst och ni kan själva göra fler bildkort. Det viktiga är att tvinga hjärnan att tänka annorlunda. Detta kan även vara en uppvärmningsövning inför ett skrivpass.

PDF-er med bild-kort för PLATS och SAK finns nedan

1 B. Associationsövning

Då vi ser en bild börjar vår hjärna genast att associera med olika saker. Genom att låta dessa idéer komma ut och snabbt anteckna dem på post-its skapar vi ett ordmoln med idéer som vi sedan kan använda i vår berättelse.

Metodik: Denna övning gör jag genom att visa en bild. Här kan du använda bildkorten i ”Kombinationsövningen”, eller en helt annan bild. Innan jag sätter igång skriver jag upp 3 regler på tavlan:

1: Tänk! Säg det första som poppar upp i ditt huvud, ju mer desto bättre.

2: Inget är fel! Ibland har man själv en tanke man tror är dålig – men den idén kan sätta igång en superb tanke hos någon annan – så ut med det.

3. Ha roligt! Det viktigaste. Det här är inte press och vem som kommer med de bästa tankarna. Det här ska vara kul.

1 C. Sinnesövning

Då vi skriver tänker vi oftast på det man ser med ögonen. Men lika viktigt för berättelsen är våra övriga sinnen. Genom att diskutera hur saker upplevs med övriga sinnen ges inspiration till att krydda sin berättelse med detta.

Metodik: Denna övning gör jag genom att visa WS-deltagarna bilder av de olika sinnena. Sedan får de spåna fritt (jag skriver på post-itlappar) vad kan man smaka, känna, höra, känna – i relation till PLATS och SAK/FIGUR. Om ni gör övningen fristående kan den appliceras på det tema ni har valt att skriva om.

Sedan uppmanas de att försöka få med ett eller flera sinnen i sin berättelse då de berättar om vad huvudpersonen upplever. Hur luktar det på platsen? Hur känns det då man rör vid något? Osv.

Då lapparna är skrivna väljer man ut en eller flera saker och jobbar vidare med sin egen berättelse i grupp eller individuellt. Man kan självklart både välja något man själv har sagt eller något en kompis sagt. Ibland leder en lapp till en helt ny idé och då får man självklart använda det också.

PDF med sinnena och en kort beskrivning finns nedan

1 D. Känsloövning

För att ge ytterligare en dimension till en karaktär är det bra att visa hur han eller hon känner sig. Vilka känslor far genom kroppen. Då är det bästa att inte bara skriva: ”Han är arg”. Det intressanta är att fundera över HUR man känner sig då man är arg. VAd gör man då man är arg? Låt läsaren själv få känslan av att karaktären mår på ett speciellt sätt genom att han ”slog igen dörren så hårt att alla tavlorna trillade ner från väggen.

Metodik:
Genom att visa olika ansikten med olika känslor får WS-deltagarna svara på frågorna: ”Hur känns det i kroppen då man är ……?” ”Vad gör man då man blir …..?” Alla svar skrivs ner på post-itlappar och sätts på arbetsduken. Då berättelsen ska skrivas kan man få tips på olika känslor som berättelsen kan innehålla och hur karaktären reagerar/känner då den inträffar.

Denna övning går att använda vid vilket skrivprojekt som helst. För yngre WS-deltagare kan det vara svårare att sätta fingret på en känsla. Men med rätt frågor kan man få fram en hel del.

Då lapparna är skrivna väljer man ut en eller flera känslor och jobbar vidare med sin egen berättelse i grupp eller individuellt. Man kan självklart både välja något man själv har sagt eller något en kompis sagt. Ibland leder en lapp till en helt ny idé och då får man självklart använda det.

PDF med känslor och en kort beskrivning finns nedan.

LYCKA TILL! 🙂