Författarbesök, workshops och Skapande Skola

Workshops, författarbesök, Skapande skola

Jag är en van föredragshållare och workshopfacilitator kring kreativitet och idéskapande för såväl barn, unga och vuxna. Eftersom jag utöver att vara författare är Art Director för pedagogiska koncept utvecklar jag eget workshop-material till mina besök. Jag bor i Skåne men besöker ofta andra delar av Sverige. Om du inte hittar ett upplägg nedan som passar dig, hör av dig till ingrid@ingridremvall.se för ett skräddarsytt förslag.

Exempel på workshops:

Bli idésmart … och rädda världen

Unga har en otrolig kapacitet att komma på idéer, de har även en stor vilja att gör världen bättre. Att skapa idéer kring något man är bra på och/eller brinner för är en stark drivkraft för att engagera unga. Workshopen ”Bli idésmart … och rädda världen” handlar om att ge unga konkreta verktyg för ett entreprenöriellt och hållbart tankesätt – oavsett om de vill starta företag, driva projekt eller bara vill få tekniker som rustar dem inför framtiden.

”Det är just det här som vi elever behöver: inspiration, uppmuntran, motivation
och vilja.” (Citat från en gymnasieelev efter WS)

Ålder: 13-24 år
Antal deltagare: Max 30
Material: Vi arbetar med olika arbetsblad från boken Idésmart, material som eleverna får behålla för framtida idégenerering. Efter workshopen får eleverna tillgång till en digital HUB (webbsida) med ytterligare material och länkar för att vidareutveckla och paketera sina idéer.
Tid: 2, 5 timmar
Prisförslag (ex moms och resor):
En föreläsare, Ingrid Remvall: 5 000 SEK
Två föreläsare, Ingrid Remvall och Louise Lindén eller Sissa Pagels: Offert
(En ung social entreprenör som berättar om sin inspirerande resa kring med- och motgångar. Sissa och Louise har varit delaktiga i skapandet av boken Idésmart och är vana föreläsare.)

#Novellmaraton

Detta projekt kan göras av en klass, men även med en hel skola/flera klasser. Ett novellmaraton på ämnet ”Det hände på …” som handlar om elevernas egen skola. Arbetet går igenom hela skrivprocessen: Idéfas, synopsis, karaktärarbete, skriva, editera och slutligen publicera. Upplägget anpassas efter deltagarnas ålder. Projektet avslutas med att eleverna skapar en egen bok/novellsamling – som gärna får hamna på skolans bibliotek – och en bokrelease! Även roligt om klassen vill rita omslag till boken – tex. i form av en teckningstävling. Denna typ av aktivitet kan skolor söka stadsbidrag för via Skapande Skola.

Ålder: 6-18 år
Antal deltagare: Max 30 elever/lektion
Material: Vi arbetar med olika arbetsblad och bildkort, material som eleverna får behålla för framtida skapande. Novellsamlingen skapas i wordmallar, eller i appen BookCreator (lämplig om eleverna vill illustrera till sina noveller). Om pedagogerna inte har vana av appen ingår ”utbildning” och genomgång av denna.
Tid: Vi träffas vid tre tillfällen (utöver bokreleasen) och eleverna arbetar mellan träffarna.  

 • 1 h uppstart/kickoff och frågestund. Eleverna får med sig ett uppdrag för research.
 • 1,5 h WS kring idégenerering, karaktär och synopsis för novell
 • 1,5 h föreläsning/WS kring att editera, förbättra och diskutera en text
 • Stöd i produktion av elevernas novellsamling (kontakt med tryckeri etc, inlagan skickas till mig som PDF och jag sätter samman den med omslag, förord och baksida)
 • Deltagande vid release/vernissage där alla elevers teckningar visas upp och boken/böckerna släpps

Prisförslag (ex moms, resor och tryck av bok) baserat på Författarcentrums arvodesrekommendationer:
En klass 9 500 SEK (om flera klasser vill göra projektet och vi kan samköra tillfällen kan priset bli lägre per klass)

Skapande Skola: Fakta med Klass

”Fakta med klass” är ett projekt där eleverna skriver egna faktaböcker med hjälp av mig. De ägnar sig åt allt från idéskapande, informationssökning, läsförståelse och källkritik till formuleringskonst och textbearbetning. Eleverna får genom olika kreativa övningar hjälp att hitta sitt ämne, något de brinner för. Genom att själv söka, granska och bearbeta information blir områden som källkritik och informationsbearbetning praktiskt tillämpad. Upplägget anpassas efter deltagarnas ålder. Projektet avslutas med att eleverna skapar egna böcker – som gärna får hamna på skolans bibliotek – och en bokrelease! Denna typ av aktivitet kan skolor söka stadsbidrag för via Skapande Skola.

Ålder: 6-18 år
Antal deltagare: Max 30 elever/lektion
Material: Vi arbetar med olika arbetsblad och material som eleverna får behålla för framtida skapande. Själva böckerna skapas med hjälp av appen BookCreator. Om pedagogerna inte har vana av appen ingår ”utbildning” och genomgång av denna. Om  skolan inte har tillgång till datorer eller iPads görs böckerna i wordmallar.
Tid: Vi träffas vid tre tillfällen och eleverna arbetar mellan träffarna. Jag deltar även vid bokreleasen!

 • 1 h uppstart/kickoff och frågestund
 • 1,5 h WS kring idégenerering för ämne, struktur och informationssökning
 • 1,5 h föreläsning/WS kring källkritik, hur man ger feedback och granskar en faktatext
 • Stöd till produktion av elevernas faktaböcker (kontakt med tryckeri när det finns färdiga PDF:er med text och bild)
 • Deltagande vid bokrelease

Prisförslag (ex moms, resor och tryck av böcker) baserat på Författarcentrums arvodesrekommendationer:
En klass 9 500 SEK (om flera klasser vill göra projektet och vi kan samköra tillfällen kan priset bli lägre per klass)

Exempel på författarbesök:

Författarbesök

Jag gör även vanliga författarbesök, utan en workshop. Då kommer jag ut till en klass och gör följande under en lektion:

 • Vi går rundan runt och alla får säga sin favoritbok
 • Jag berättar om mina böcker och läser högt ur någon av dem
 • Eleverna ställer frågor som de har förberett om hur det är att vara författare
 • Eleverna får skrivtips och tips på platser de kan publicera sina egna texter
 • Eleverna får ett bokmärke (beroende på ålder med motiv från Prismagalaxen eller Idésmart)

Ålder: 6-18 år
Antal deltagare: Max 30 elever/lektion (detta fungerar även i större samlingar)
Tid: 1 timme
Prisförslag: (ex moms och resor) baserat på Författarcentrums arvodesrekommendationer:
En klass 3 000 SEK (om flera klasser vill ha ett författarbesök och vi kan samköra tillfällen kan priset bli lägre per klass)