Författarbesök, workshops och Skapande Skola

Workshops, författarbesök, Skapande skola

Jag är en van föredragshållare och workshopfacilitator kring kreativt skrivande och idéskapande för såväl barn, unga och vuxna. Eftersom jag utöver att vara författare är Art Director för pedagogiska koncept utvecklar jag eget workshop-material till mina besök. Jag bor i Skåne men besöker ofta andra delar av Sverige. Om du inte hittar ett upplägg nedan som passar dig, hör av dig till ingrid@ingridremvall.se för ett skräddarsytt förslag.

Exempel på workshops:

Elever blir författare – gör egna böcker!

Tillsammans med mig arbetar eleverna fram egna böcker. De skapar innehållet och jag hjälper dem att formge och skapa färdiga PDF:er som sedan trycks till böcker som hamnar i skolans bibliotek. Projekten kan göras av en klass, flera – eller av en hel skola!

  • När eleverna känner att det är på riktigt engagerar de sig mer
  • Det blir något beständigt, en bok som finns kvar på skolbiblioteket, ev andra bibliotek och kan beställas av föräldrar för att hamna i den egna bokyllan
  • Det blir en aktivitet att samlas kring, en bokrelease med pedagoger, föräldrar och resten av skolan
  • Det lär eleverna hur författarprocessen ser ut – från idé till färdig bok
  • Det främjar läsandet att kunna läsa kompisarnas berättelser/böcker
  • Det befäster metoder/kunskap från läroplanen (som att skriva beskrivande texter, skapa idéer, textgranska, söka information, bli källkritisk etc) genom att eleverna inte bara ”hör” utan även ”gör”

ALTERNATIV 1: Skapande skola – Skriva en novellsamling

Nedan en film hur ett sådant projekt går till:

Ämnet kan vara fritt eller att det utgår ifrån tex. elevernas skola eller ett tema som ”Jämställdhet” eller ”Vänskap”.  Jag kommer ut och håller två workshops med eleverna som går igenom hela skrivprocessen och engagerar eleverna med massor av olika övningar. Upplägget anpassas efter deltagarnas ålder och hur mycket tid det finns för projektet. Även roligt om klassen vill rita omslag till boken – tex. i form av en teckningstävling. Denna typ av aktivitet kan skolor söka stadsbidrag för via Skapande Skola.

Ålder: 6-18 år
Antal deltagare: Max 30 elever/lektion
Material: Vi arbetar med olika arbetsblad/metoder som jag utvecklat, material som eleverna får behålla för framtida skapande.
Upplägg:

  • Tillfälle 1: Uppstart/kickoff och kreativ övning för idégenerering kring ämne för novellerna (2 lektioner). Karaktär, struktur och gestaltning (1 lektion)
  • Eleverna skriver på egen hand.
  • Tillfälle 2: Att förbättra, diskutera och editera en text (2 lektioner)
  • Eleverna går igenom sina texter på egen hand.
  • Jag sammanställer texter och omslagsbilder till en tryckfärdig bok. Sedan är det dags för bokrelease som jag självklart medverkar på! 🙂

Pris: (ex moms, resor och tryck av bok) baserat på Författarcentrums arvodesrekommendationer:
En klass 12 000 SEK (om flera klasser vill göra projektet och vi kan samköra tillfällen kan priset bli lägre per klass)

Läs/lyssna och titta på vad media berättat om mina tidigare projekt:

ALTERNATIV 2: Skapande skola – Skriva faktaböcker

I detta projekt kan eleverna själva få välja vad de vill skriva om, eller finns ett övergripande tema som kan integreras i övriga ämnen eleverna studerar, tex ”Hållbarhet” eller ”Världen”. Eleverna får träna sig i allt från idéskapande, informationssökning, läsförståelse och källkritik till formuleringskonst och textbearbetning. Genom att själv söka, granska och bearbeta information blir områden som källkritik och informationsbearbetning praktiskt tillämpad. Upplägget anpassas efter deltagarnas ålder och hur mycket tid som finns för projektet. Denna typ av aktivitet kan skolor söka stadsbidrag för via Skapande Skola. Klassen kan välja att skriva böcker i grupper, som klass eller individuellt.

Ålder: 6-18 år
Antal deltagare: Max 30 elever/lektion
Material: Vi arbetar med olika arbetsblad/metoder som jag utvecklat, material som eleverna får behålla för framtida skapande. Själva böckerna skapas med hjälp av appen BookCreator som stärker elevernas digitala färdigheter. Om pedagogerna inte har vana av appen ingår ”utbildning” och genomgång av denna. Om  skolan inte har tillgång till datorer eller iPads görs böckerna i wordmallar.

Upplägg:

  • Tillfälle 1: Uppstart/kickoff och kreativ övning för idégenerering kring att hitta/utforska sitt ämne (2 lektioner). Källkritik och att söka fakta (1 lektion)
  • Eleverna söker fakta och skriver på egen hand.
  • Tillfälle 2: Att förbättra, diskutera och editera en text. Hur kan man använda liknelser, jämförelser, frågor, diagram etc för att levandegöra sin text. Vi pratar även om hur man hittar bilder man får lov att använda på nätet. (2 lektioner).
  • Eleverna går igenom sina texter på egen hand och letar bilder.
  • Tillfälle 3: Hur sätter man ihop bild och text på bästa sätt för att beskriva något? Vi pratar om boklayout, färg, form och laborerar i BookCreator (2 lektioner).
  • Jag hjälper lärarna att spara ut böckerna som PDF:er och skickar till tryck samt att skapa e-böcker.
  • Sedan är det dags för bokrelease som jag självklart medverkar på! 🙂

Pris: (ex moms, resor och tryck av böcker) baserat på Författarcentrums arvodesrekommendationer:
En klass 17 500 SEK (om flera klasser vill göra projektet och vi kan samköra tillfällen kan priset bli lägre per klass)

Bli idésmart … och rädda världen

Workshopen ”Bli idésmart … och rädda världen” handlar om att ge unga konkreta verktyg för ett entreprenöriellt och hållbart tankesätt – oavsett om de vill starta företag, driva projekt eller bara vill få tekniker som rustar dem inför framtiden. Workshopen kan tex. läggas i samband med att en klass ska sätta igång med sina UF-företag. Här ett inlägg då jag träffade Kunskapsgymnasiet i Malmö, i samband med innovationstävlingen InnoCarneval.

”Det är just det här som vi elever behöver: inspiration, uppmuntran, motivation
och vilja.” (Citat från en gymnasieelev efter en WS)

Ålder: 13-24 år
Antal deltagare: Max 30
Material: Vi arbetar med olika arbetsblad från boken Idésmart, material som eleverna får behålla för framtida idégenerering.
Tid: 2 lektioner
Pris: (ex moms och resor):
En föreläsare, Ingrid Remvall: 5 500 SEK
Två föreläsare, Ingrid Remvall och ung entreprenör: Offert

Exempel på författarbesök:

Författarbesök

Jag gör även vanliga författarbesök med en kortare skrivövning. Då kommer jag ut till en klass och gör följande under en lektion:

 • Vi går rundan runt och alla får säga sin favoritbok
 • Jag berättar om mina böcker och läser högt ur någon av dem
 • Eleverna ställer frågor som de har förberett om hur det är att vara författare
 • Vi gör en enklare skrivövning
 • Eleverna får skrivtips och tips på platser de kan publicera sina egna texter
 • Eleverna får ett bokmärke (beroende på ålder med motiv från Prismagalaxen eller Idésmart)

Ålder: 6-18 år
Antal deltagare: Max 30 elever/lektion (detta fungerar även i större samlingar)
Tid: 1 lektion
Pris: (ex moms och resor) baserat på Författarcentrums arvodesrekommendationer:
En klass 4 000 SEK (om flera klasser vill ha ett författarbesök och vi kan samköra tillfällen kan priset bli lägre per klass)